Follow by Email

Rabu, 28 Maret 2012

CECIMPEDAN BALI

           
I.Cecimpedan.
Cacimpedan ring Bahasa Indonesia nika pateh sekadi "Teka-Teki". Cacimpedan puniki anggen pangulir budi, rikala magagonjakan utawi macanda. Linggaipun: "cimped", artinipun: bade (takeh), polih pangiring "an", dados: cimpedan, raris kaduipurwayang, dados: "cacimpedan", artinipun: bade-badean. Cacimpedan puniki sampun ketah utawi lumrah, kariinin antuk lengkara pitaken: Apake......? Ring sor puniki wantah imba utawi conto-conto cacimpedan. Minab wenten sameton sane tau utawi uning ring jawabanne?

Apake.....
1. Apake anak cerik matapel?
2. Anak satak maka satak matlusuk?
3. Anak satak makasatak maudeng putih?
4. Apa anak cerik maid cacing?
5. Apa anak cerik maid enceh?
6. Apa anak bongkok kereng nyuun?
7. Anak cerik pantigang ngurek gumi?
8. Ane kajeps idup, ane nyepes mati?
9. Ane negen nongos, Ane kategen majalan?
10. Ane tegeh dugdugin, ane endep juangin?
11. Apa cekuk kajengitin?
12. Apa cekuk baong godot basangne pesu gending?
13. Apa bale gede matampul abesik?
14. Base alukun ulung seka bidang?
15. Apa don ne amun pedang, buahne amun guungan?
16. Apa don ne srining-srining buahne amun gong?
17. Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah?
18. Apa don ne utusan, buahne aturan?
19. Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi?
20. Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan?
21.Apake sampi cono mapadu selat pundukan?
22.Apake masisik naga mahempong ratu?
23.Apa tain belek mengantung ? ( Juet)
24. Apa done srining-srining buahne lengkong arit (Clegi)
25. Apa anak ulung mesaput ? (Buah nangka, buah duren)
26. Apa anak cenik ngemu getih? cawisan : klepon
27. Apake madaar acepok, wareg sai-sai? cawisan : galeng
28. Apake cekuk baong, godot basang, pesu gending? cawisan: rebab
29.Apa ane negen nongos ane kategen majalan? cawisan: pancoran
30.Apa ane kajepes idup ane nyepes mati? cawisan: pagehan
31.Apake base alukun ulung seka bidang? cawisan: pusuh biu
32.Apake ngamah uli basang pesu uli tundun? cawisan: panyerutan
33.Apa don ne srining-srining buahne amun gon? cawisan: punyan jempinis
34.Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah? cawisan: waluh
35.Apa don ne utusan, buahne aturan? cawisan : punyan ental
36.Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi? cawisan: base
37.Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan? cawisan : padi
38.Apake awakne kulit, matane kulit, kupingne kulit, batisne kulit konyangan kulit? cawisan:   
      Wayang kulit.


Pasaur / arti:
1. Blauk
2. Iga-iga
3. Bungan ambengan
4. Jaum misi benang
5. Caratn
6. Sendi
7. Gangsing
8. Pagehan
9. Pancoran
10. Neraca
11. Caratan
12. Rebab
13. Pajeng
14. Pusuh biu
15. Punyan ental
16. Punyan jempinis
17. Waluh
18. Punyan ental
19. Base
20. Padi
21.Alis
22.Manas
23.juet
24.celagi
25.duren
26.Klepon
27.Galeng
28.Rebab
29.Pancoran
30.Pagehan
31.Pusuh Biu
32.Penyerutan
33.Buah jempinis
34.Waluh
35.Punyan ental
36.Base
37.Padi
38.Wayang Kulit


8 komentar:

 1. rahajeng siang pak dewa... suksma antuk postingan cecimpedan ne.

  BalasHapus
 2. bagus sekali menampilkan budaya lokal Bali tiang salut!!!!

  BalasHapus
 3. Becik untuk melestarikan budaya baline

  BalasHapus
 4. Becik untuk melestarikan budaya baline

  BalasHapus
 5. becik antuk nglestariang budaya bali. suksma niki :-D

  BalasHapus
 6. ape lipi gadang meroko ?
  ape jagur beduur, di beten beseh ?
  ape ulung ke beten di beduur tingaline ?
  ape nak medaar uli bungutne, meju uli bungutne ?
  ape done cenik, buahne amon sirahe ?
  jawab bli

  BalasHapus
 7. Di nyimeng siap putih di kambange siap biing

  BalasHapus
  Balasan
  1. napi niki pesaurne pak?
   dwaning tyng ten prasida manggihin ring google.

   Hapus